HZMO e-usluge za sve korisnike kID certifikata

Od dana 23.9.2019 svi korisnici kID digitalnih certifikata mogu koristiti HZZO e-prijavu, uslugu predaje elektroničkih prijava u sustav mirovinskog osiguranja. Korištenje kID certifikata zamjenjuje korištenje svih drugih certifikata koji su do sada bili potrebni za pristup usluzi.

Obveznici HZMO-a kojima je e-prijava namijenjena su pravne i fizičke osobe koje uslugu koriste za prijavu radnika kao i fizičkim osobama koje prijavljuju sebe kao obveznika i osiguranika u sustav mirovinskog osiguranja.

Usluzi je moguće pristupiti otvaranjem adrese https://lana.mirovinsko.hr/ u internetskom pregledniku.