Novosti u AKD PKI

Od dana 30. rujna 2018, u AKD PKI se primjenjuju izmijenjeni dokumenti koji uređuju pružanje usluga povjerenja.

Od značajnijih novosti izdvajamo izdavanja certifikata za kvalificirani elektronički pečat pravne osobe, kao i certifikate za udaljeno potpisivanje i pečatiranje. Prema novim pravilima certifikati se mogu izdati najduže na period od 3 godine.

Promjene su izvršene u slijedećim dokumentima:
AKDPKI Opća pravila pružanja usluga certificiranja v2.2
KIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja v1.2
kIDCA Uvjeti pružanja usluga certificiranja za fizičke osobe v1.2
kIDCA Uvjeti pružanja usluga certificiranja za pravne osobe v1.0

Svi navedeni dokumenti su dostupni putem repozitorija dokumenata.