Novosti u AKD PKI, Srpanj 2019.

Od dana 15. srpnja 2019, u AKD PKI će se primjenjivati izmijenjeni dokumenti koji uređuju pružanje usluga povjerenja.

Manja usklađivanja i ispravci izvršeni su u niže navedenim dokumentima. Promjena u profilima certifikata nema.

AKD PKI Opća pravila pružanja usluga certificiranja v2.3,
KIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja v1.3,
kIDCA Uvjeti pružanja usluga certificiranja za fizičke osobe v1.3 i
kIDCA Uvjeti pružanja usluga certificiranja za pravne osobe v1.1.

Važno za korisnike i za rad RA ureda: Ažurirani su pripadajući zahtjevi za izdavanje certifikata sa općim uvjetima te je iste potrebno primjenjivati od 15.07.2019.

Svi navedeni dokumenti su dostupni putem repozitorija dokumenata.