• kID certifikati za eRačun

  Poštovani korisnici kID certifikata, od 22.5.2020 vašim certifikatima možete potpisivati eRačune koji se šalju u središnju platformu. 

  Saznaj više
 • HZMO e-usluge za sve korisnike kID certifikata

  Od dana 23.9.2019 svi korisnici kID digitalnih certifikata mogu koristiti HZZO e-prijavu, uslugu predaje elektroničkih prijava u sustav mirovinskog osiguranja. Korištenje kID certifikata zamjenjuje korištenje svih drugih certifikata koji su do sada bili potrebni za pristup usluzi.

  Saznaj više
 • Novosti u AKD PKI, Srpanj 2019.

  Od dana 15. srpnja 2019, u AKD PKI će se primjenjivati izmijenjeni dokumenti koji uređuju pružanje usluga povjerenja.

  Manja usklađivanja i ispravci izvršeni su u niže navedenim dokumentima. Promjena u profilima certifikata nema.

  ...

  Saznaj više