Pristup eUslugama za poduzetnike putem poslovnih kID certifikata

Korištenjem poslovnih kID certifikata AKD-a poduzetnici (poslodavci) mogu pristupiti nizu javnih usluga. Radi se o uslugama koje pružaju sljedeće javne institucije:

  • Porezna uprava – portal ePorezna,
  • Središnji registar osiguranika (REGOS),
  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – portal e-Prijave,
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – portal e-Zdravstveno.

Prijava u gore navedene javne usluge se obavlja putem sustava e-Građani, a identifikacija i autentifikacija korisnika putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS-a).

1. ePorezna

Portal ePorezna omogućava poslodavcima kao poreznim obveznicima upravljanje svojim poreznim podacima, zaprimanje akata te podnošenje obrazaca i zahtjeva.

Usluzi se pristupa klikom na niže navedeni link:

https://e-porezna.porezna-uprava.hr/

2. Središnji registar osiguranika (REGOS)

REGOS omogućava obveznicima (poslodavcima) da sve potrebne dokumente i sve obavijesti iz sustava REGOS-a dobiju kroz online sustav elektroničke isporuke dokumenata i vlastiti elektronički korisnički pretinac.

Usluzi se pristupa klikom na niže navedeni link:

https://regos.hr/osiguranici/moj-sanducic-e-pretinac-za-osiguranike

3. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Portal e-Prijave Zavoda za mirovinsko osiguranje omogućava poslodavcima prijavu početka poslovanja i sve promjene tijekom poslovanja kao i prijave, promjene i prestanak osiguranja za radnike/ice.

Usluzi se pristupa klikom na niže navedeni link:

https://lana.mirovinsko.hr/

4. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Portal za poslovne korisnike HZZO-a e-Zdravstveno omogućava poslodavcima prijave, odjave i promjene statusa osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja i dohvat elektronički ovjerenih službenih obrazaca.

Usluzi se pristupa klikom na niže navedeni link:

https://e-usluge.hzzo.hr

Pristup eUslugama za građane putem poslovnih ili osobnih kID certifikata

eUslugama namijenjenim građanima je moguće sa pristupiti bilo sa poslovnim ili osobnim kID certifikatima. Sa Vašom kID karticom moguće je pristupiti svim dostupnim eUslugama unutar portala eGrađani dostupnog putem linka https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html