Novi Moj ID.HR

Proširenjem funkcionalnosti usluga povjerenja, doći će i do vizualnih izmjena na stranicama ID.HR. Od 30.9.2018. Moj ID.HR objedinjuje usluge upravljanja korisničkim profilom i Vašim certifikatima, te tako postaje centralno mjesto za upravljanje Vašim elektroničkim identitetom.

Na novi Moj ID.HR portal se od sada možete prijaviti karticom, ali i sa postojećim podacima, OIB-om kao korisničkim imenom i Vašom lozinkom.

Vaš ID.HR tim