Usluge povjerenja

Od dana 6.06.2017. godine, kIDCA sustav AKD-a omogućuje pružanje usluge certificiranja fizičkim osobama, što podrazumijeva izdavanje osobnih certifikata osobama koje zadovoljavaju propisane uvjete na kvalificiranom kriptografskom uređaju (QSCD). Fizičke osobe korištenjem certifikata na QSCD mogu izraditi pravovaljan kvalificirani elektronički potpis u elektroničkim transakcijama koji u potpunosti zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014.