Gdje, kada i kako aktiviram svoj korisnički račun?

Svoj korisnički račun aktivirate prvom prijavom na Certilia korisnički portal. Prilikom uručenja kartice u RA uredu gdje ste predali zahtjev za izdavanje, dobit ćete sigurnosnu omotnicu koja sadrži inicijalnu lozinku za aktivaciju korisničkog računa.

Kod prve prijave prijavljujete se sa Va­šim OIB-om kao korisničkim imenom i dodijeljenom inicijalnom lozinkom.