Karticu nije moguće aktivirati, jer se ne pojavljuje skočni prozor u koji se unose aktivacijski podaci

Skočni prozor u koji se unose aktivacijski podaci se ne pojavljuje vjerojatno zbog toga jer su isključeni skočni prozori u internetskom pregledniku koji koristite.

Koristeći upute u linku niže omogućite skočne prozore ukoliko koristite Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Koristeći upute u linku ispod omogućite skočne prozore ukoliko koristite Firefox:

https://support.mozilla.org/hr/kb/Blokiranje%20sko%C4%8Dnih%20prozora