Problemi sa MacOS Catalina

Sa novom verzijom macOS Tokend je deaktiviran, što onemogućava učitavanje certifikata u KeyChain. 

Kao privremeno rješenje preporučamo aktivirati Tokend naredbom iz Terminala:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.security.smartcard Legacy -bool true  

Nakon unošenja naredbe potrebno je napraviti restart računala.