Blokirana kartica

Ukoliko ste prethodno aktivirali kID karticu, te nakon toga zaključali istu, možete pokrenuti postupak otključavanja preko Certilia Client aplikacije uz uvjet da znate PUK lozinku koji ste si također sami dodijelili. Ukoliko znate PUK, a niste zaključali karticu, zaključajte ju krivim unosom PIN-a i onda pokrenite postupak otključavanja preko Certilia Client-a.

Ako ste zaboravili PIN i PUK lozinku, a zaključali ste si karticu, jedini način da ju otključate je da odete u Vaš RA ured te pokrenete zahtjev za otključavanjem i dodjelom novog PIN-a.

Također, ako ste zaključali kID karticu prilikom aktivacije, jedini način da ju otključate je da odete u Vaš RA ured gdje ste istu i podignuli te pokrenete zahtjev za otključavanjem i dodjelom novog inicijalnog PIN-a.