Zaključana kartica zbog netočnog unosa PIN-a

Ako ste aktivirali kID karticu, te istu zaključali 6 puta krivim unosom PIN-a, možete pokrenuti postupak otključavanja preko aplikacije Certilia Client koristeći PUK lozinku koji ste si sami dodijelili prilikom aktivacije kID kartice.

Ako se ne sjećate PUK-a jedina opcija koja postoji je da odete u Vaš RA ured i da Vam vaš RA ured izda novi inicijalni PIN.