Greška 008 – problemi zbog odabira neaktivnog potpisnog certifikata

Greška 008 se pojavljuje kada odaberete potpisni certifikat koji nije aktivan. Za korištenje usluge certifikat mora biti aktivan. Molimo Vas provjerite status Vašeg certifikata s korisničkom službom izdavatelja certifikata.

Molimo da se logirate na moj portal mojID.hr, sa svojim korisničkim podacima, te pod tabom „Moji certifikati“ provjerite trenutni status certifikata.