Nemogućnost provođenja identifikacije s Certilia certifikatima

Ako niste napravili deinstalaciju Certilia Middleware softverskog paketa, molimo Vas da to učinite.

Ponovno pokrenite računalo i instalirajte posljednju verziju Middleware-a, kod koje je potrebno instalirati sve komponente softverskog paketa. Preporučujemo opciju 'Tipična' instalacija. 

Provjerite nalaze li se certifikati u cert store-u (u start meni utipkati „certmgr.msc“, u folderu Personal->Certificates su vidljivi svi certifikati).

Provjerite da li je pokrenut servis Certificate Propagation. U start meni utipkajte services.msc i pogledajte da li je servis Certificate Propagation u Running modu. Ukoliko nije, ručno pokrenite servis.

Obratite pažnju da je vlasnik računala na kojem vršite instalaciju Middleware-a lokalni administrator, a ne korisnik.

  1. Stavite karticu u čitač (pričekajte 20-30 sekundi).
  2. Pokrenite Middleware.
  3. Otvorite pretraživač i pokušajte se logirati.

Preporučuju se korištenje internetskih preglednika Chrome i Edge. Za rad putem internetskog preglednika Mozzila Firefox potrebno je napraviti upload pkcs modula.