Potpisivanje putem Certilia Signer-a ne radi s FINA-inim certifikatima

Certilia Signer program se koristi jedino za potpisivanje pomoću osobnih certifikata sa kID korporativne kartice. Za potpisivanje pomoću FINA certifikata kontaktirajte FINA-u.

Ukoliko se radi o potpisivanju unutar nekog od poslovnih servisa kao npr. eDozvole molimo da kontaktirate pružatelja usluge koju koristite te provjerite kojim certifikatima i na koji način možete potpisivati dokumente.