Greška 009 - certifikati nisu pravilno učitani ili im neka od aplikacija blokira pristup

Greška 009 se pojavljuje ukoliko certifikati AKDCA Root i KIDCA nisu pravilno učitani ili ako im neka od aplikacija instaliranih na računalu korisnika blokira pristup.

U slučaju pojavljivanja ove greške, molimo Vas da provjerite verziju Certilia Middleware programskog paketa te ga ažurirate na verziju 3.4.0 (poveznica http://www.id.hr/hr/podrska/download-objave), ukoliko imate drugu (nižu) verziju.

Potrebno je provjeriti kopiraju li se certifikati s kartice na računalo. Moguće je da AKDCA Root i KIDCA certifikati nisu na pravim mjestima. Potrebno je preuzeti certifikate s web adrese http://id.hr/hr/podrska/download-objave pod stavkom „Certifikati“. te ih instalirati u foldere:

- AKDCA Root u „Trusted Root Certification Authorities“

- te „HRIDCA u Intermediate Certification Authorities“.