Nemogućnost pokretanja eID Client-a

Ukoliko niste u mogučnosti pokrenuti program eID Client, razlog može biti u tome da korisite neki od operativnih sustava koji nisu podržani za instalaciju eID kID Middleware softverskog paketa ili da ne koristite posljednju verziju Middleware-a.     

Koji operativni sustav koristite?

Windows Vista 32/64 bit nije operativni sustav podržan za instalaciju eID kID Middleware softverskog paketa budući da isti nije podržan od strane proizvođača od 11. travnja 2017. godine. Windows XP nije podržan operativni sustav za instalaciju eID kID Middleware softverskog paketa budući da isti nije podržan od strane proizvođača od 8. travnja 2014. godine. 

Podržani su sljedeći operativni sustavi:

-       Microsoft Windows operativni sustav Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10,  32-bitne i 64-bitne verzije

-       Ubuntu Linux operativni sustav (16.04.2 i više verzije)

-       Mac OSX Catalina, ElCapitan, Sierra i HiSierra

Koju verziju eID kID Middleware-a koristite? 

Kako bi izbjegli ovakve probleme potrebna je minimalna verzija eID kID Middleware 3.1.0. Ponovno pokrenete računalo, te instalaciju eID kID Middleware-a, kod koje je potrebno instalirati sve komponente korisničkog paketa te preporučamo opciju 'Tipična' instalacija.

Ukoliko niste napravili deinstalaciju Middleware-a, molimo Vas da to učinite. Ponovno pokrenete računalo, te instalaciju Middleware-a, kod koje je potrebno instalirati sve komponente korisničkog paketa te preporučamo opciju 'Tipična' instalacija.

Obratite pažnju da je vlasnik računala na kojem vršite instalaciju Middleware-a lokalni administrator, a ne korisnik.

Programski paket kID Middleware je dostupan putem linka http://id.hr/hr/podrska/download-objave.