Gdje, kada i kako registriram svoj korisnički račun?

Svoj korisnički račun registrirate putem portala mojID.hr (link https://moj.id.hr). Prilikom uručenja kID kartice u RA uredu u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje iste, dobit ćete sigurnosnu omotnicu koja sadrži inicijalnu zaporku za registraciju korisničkog računa prilikom prve posjete Portalu. Na Portalu samu registraciju pokrećete odabirom poveznice mojID.hr.

Nakon izmjene inicijalne zaporke i uspješne prijave s novom zaporkom koju ste odabrali, pristupit ćete svom privatnom korisničkom računu. Registracija korisničkog računa na portalu mojID.hr obvezna je nakon prvog izdavanja kartice. Prilikom svakog sljedećeg izdavanja kartice ovaj korak nećete morati ponavljati.