Nemogućnost prijave na Certilia portal u Windows OS-u zbog certifikata koji nije valjan

Koristite li posljednju verziju programskog paketa Certilia Middleware v.3.4.0? Molimo vas da ukoliko to napravili da skinete i instalirate zadnju verziju eID kID Middleware softverskog paketa (link http://www.id.hr/hr/podrska/download-objave), te napravite aktivaciju kartice ako niste.

Provjerite nalaze li se certifikati u cert store-u (u start meni utipkati „certmgr.msc“ i u folderu Personal->Certificates provjerite jesu li vidljivi svi certifikati).

Ukoliko imate posljednju verziju, a certifikati i dalje nisu vidljivi u cert store-u, stavite karticu u čitač i pokrenite kID Client program. Kliknite na Certifikati i zatim na uvoz certifikata.

Ukoliko dobivate grešku da uvoz certifikata nije uspio provjerite je li pokrenut servis Certificate Propagation. U Start meni utipkajte Services i pogledajte da li je servis Certificate Propagation (Raspačavanje certifikata) u Running modu. Ukoliko nije u Running modu napravite sljedeće:

- ručno ga pokrenite,

- izvadite karticu van,

- stavite je unutra,

- pokrenite Middleware,

- i pokušajte se ulogirati.

Nakon toga pokrenite pretraživač (Chrome, Internet Explorer) i pokušajte se logirati. Ako i dalje imate problema, pokušajte privremeno deaktivirati antivirusnu zaštitu (Kaspersky, AVG, F-prot, Microsoft Bitdefender, antivirus neke treće strane) pa pokušajte ponovo. U takvim slučajevima, problem je lokalno na računalu.

Molimo Vas da probate napraviti postupak kroz preglednik Mozzila Firefox. Preglednik je prije korištenja potrebno konfigurirati (učitati PKCS modul).