[CP HR] Opća pravila pružanja usluga certificiranja

Opća pravila

AKD PKI Opća pravila pružanja usluga certificiranja definiraju skup pravila i sigurnosnih zahtjeva koji se moraju primjenjivati prilikom upravljanja postupcima certificiranja i korištenja certifikata.

Temeljem definiranih pravila utvrđuje se prikladnost tipa certifikata za određenu namjenu, odnosno grupu korisnika i/ili elektroničku uslugu.

 

[CPS HR] Pravilnik o postupcima certificiranja

KIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja definira postupke i mjere koje primjenjuje Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. pri upravljanju postupcima certificiranja za fizičke i pravne osobe te zainteresirane strane prilikom korištenja certifikata.

Pravilnik je usklađen s AKD PKI Općim pravilima pružanja usluga certificiranja koji izdaje.

 

KIDCA Uvjeti pružanja usluga certificiranja

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za fizičke i pravne osobe. Uvjeti su sastavni dio Zahtjeva za pružanje usluga certificiranja te svojim potpisom zahtjeva, fizičke i pravne osobe sklapaju Ugovor o certificiranju sa pouzdanim pružateljem usluge, kojim su prihvatile obaveze i odgovornosti definirane u Uvjetima pružanja usluga certificiranja.

 

Uvjeti pružanja usluga izdavanja vremenskog žiga

AKD  QTSA  Opći  uvjeti  pružanja  usluga  izdavanja  vremenskog  žiga  na općenitoj  razini definiraju uvjete pod kojima AKD QTSA pruža usluge izdavanja vremenskog žiga te zajedno sa  Zahtjevom za pružanje usluga izdavanja kvalificiranog vremenskog žiga čine Ugovor između korisnika i pouzdanog pružatelja  usluge.

 

Opći uvjeti za korištenje usluge AKD ePotpis za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa

Opći uvjeti za korištenje usluge AKD ePotpis definiraju pravno obvezujuće odredbe i uvjete potrebne za korištenje usluge AKD ePotpis.

Najnovije verzije dokumenta / Current versions of document

Zaštita podataka

AKD d.o.o je pravna osoba koja izdaje certifikate za elektronički potpis i elektronički pečat, koja izdaje elektroničke vremenske žigove i koja ima status kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja.

Ovim dokumentom upoznajemo Vas s načinom na koji raspolažemo Vašim osobnim podacima u postupku pružanja usluga povjerenja, u koje svrhe i na koji način ih obrađujemo te s Vašim pravima vezanim uz njihovu obradu.

Najnovije verzije dokumenta / Current versions of document

Obrasci zahtjeva

 

Application form for issuing qualified certificate for remote electronic signature creation

Application form for issuing qualified certificate for electronic seal on card or for qualified certificate for remote electronic seal creation

Application form for issuing personal certificates with organization named in the Subject of certificate

Certified Application form must be enclosed with Application for the Provision of Certification Services when certificate inteneded usage is for bussiness purposes and person is affiliated with organization.

Application form for issuing qualified time stamps

Application form for issuing personal certificates for identification and qualified electronic signature

Zahtjev za pristup servisu usluge za izdavanje kvalificiranog vremenskog žiga

Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata sa organizacijom u subjektu

Popunjeni i ovjereni Zahtjev je potrebno obavezno priložiti uz Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata ili Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni elektronički potpis u slučaju kada je namjena certifikata u poslovne svrhe odnosno kada se u certifikatu označava pripadnost osobe organizaciji. 

Zahtjev za izdavanje certifikata za elektronički pečat na kartici ili certifikata za udaljeni elektronički pečat

Zahtjev za izdavanje osobnih identifikacijskih i kvalificiranih potpisnih certifikata na kartici

Zahtjev za izdavanje osobnog kvalificiranog certifikata za udaljeni elektronički potpis