Kartice i certifikati

Poslovna kartica

Poslovna kartica omogućava sigurnu online elektroničku identifikaciju. Sa njom se možete prijaviti na računalo, bilo koju aplikaciju ili pristupati državnim servisima dostupnim iz e-Građana. Na kartici se nalazi i kvalificirani elektronički certifikat. Koristiti ga možete za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis na području EU. Ukoliko ga vaše računalo već nema, za korištenje kartica će vam biti potreban i čitač.

Naručite Poslovnu karticu

Poslovna NFC kartica

Poslovna kartica omogućava sigurnu online elektroničku identifikaciju. Sa njom se možete prijaviti na računalo, bilo koju vašu poslovnu aplikaciju ili pristupati državnim servisima dostupnim iz e-Građana. Na kartici se nalazi i kvalificirani elektronički certifikat. Koristiti ga možete za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis na području EU. Uz certifikate, kartica sadrži i dodatni beskontaktni čip. Koristiti ga možete za evidencije radnog vremena (ERV), parking rampe, otvaranje vrata, kontrolu printanja i slično. Ukoliko ga vaše računalo već nema, za korištenje kartica će vam biti potreban i čitač.

Naručite Poslovnu NFC karticu

Pečat na kartici

Pečat na kartici omogućava zamjenu fizičkog pečata. To znači da dokument ne trebate printati kako bi ga mogli pravovaljano ovjeriti. Koristiti ga možete za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata. Upotreba kvalificiranog elektroničkog pečata regulirana je na području EU. Ukoliko ga vaše računalo već nema, za korištenje kartica će vam biti potreban i čitač.

Naručite Pečat na kartici

Dodatne mogućnosti

 Poslovna karticaPoslovna NFC karticaPečat na kartici
Personalizacija tijela kartice korisničkim podacima prema zahtjevu Opcija Opcija Opcija
Dodatni korisnički podaci u čipu Opcija Opcija Opcija
Fotografija Opcija Opcija -
Dizajn tijela kartice Opcija Opcija Opcija
1D/2D Barkod Opcija Opcija -

Udaljeni certifikati

Certifikati za pečat

Udaljeni certifikat za elektronički pečat omogućava da na mobitelu ili tabletu izradite kvalificirani elektronički pečat. To znači da organizacija može ovjeriti ugovor, zahtjev ili bilo koji drugi dokument korištenjem bilo kojeg uređaja sa pristupom internetu. Za mobilno pečatiranje nije potreban čitač ili računalo. Pečatirati možete besplatno online putem Webpotpis  servisa ili direktno kroz e-uslugu organizacije. Organizacije koje žele digitalizirati poslovanje mogu se uključiti u ePotpis.

Naručite certifikat za udaljeni pečat

Certifikati za potpis

Udaljeni certifikat za elektroničko potpisivanje omogućava da na mobitelu ili tabletu izradite kvalificirani elektronički potpis. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis na području EU. To znači da u pokretu možete potpisati ugovor, zahtjev ili bilo koji drugi dokument koji zahtijeva Vaš vlastoručni potpis. Za mobilno potpisivanje nije potreban čitač ili računalo. Potpisati možete besplatno online putem Webpotpis servisa ili direktno kroz e-uslugu organizacije sa kojom potpisujete ugovor/zahtjev. Organizacije koje žele digitalizirati poslovanje mogu se uključiti u ePotpis.

Naručite certifikat za udaljeni potpis

Usporedba

Usporedba

 Poslovna karticaPoslovna NFC karticaPečat na karticiCertifikat za udaljeni potpisCertifikat za udaljeni pečat
Medij QSCD uređaj QSCD uređaj QSCD uređaj QSCD    Cloud QSCD    Cloud
Personalizacija prednje strane kartice osnovnim korisničkim podacima DA DA DA  - -
Kontaktno sučelje DA DA DA - -
Beskontaktno sučelje - DA - - -
Identifikacija i autentifikacija DA DA - - -
Izrada kvalificiranog EU elektroničkog potpisa DA DA - DA -
Prikladno za upotrebu na mobilnim uređajima - - - DA DA
PIN/PUK - - - DA DA
Trajanje certifikata do 3 god. do 3 god. do 2 god. do 2 god. do 2 god.
Email u certifikatu Opcija Opcija - - -
Smartcard login Opcija Opcija - - -
Personalizacija čipa kartice osnovnim korisničkim podacima DA DA DA - -

Cjenici

Poslovna NFC kartica

Kvalificirani potpisni i identifikacijski certifikat na polikarbonatnoj kartici generičkog izgleda sa dodatnim beskontaktnim čipom

180,00 kn cijena bez PDV-a

Poslovna kartica

Kvalificirani potpisni i identifikacijski certifikat na polikarbonatnoj kartici generičkog izgleda

166,50 kn cijena bez PDV-a

Pečat na kartici

Kvalificirani certifikat za pečat na PC kartici generičkog izgleda

750,00 kn cijena bez PDV-a

Certifikat za udaljeni pečat

Kvalificirani certifikat za udaljeni elektronički pečat

550,00 kn cijena bez PDV-a

Certifikat za udaljeni potpis

Kvalificirani certifikat za udaljeni elektronički potpis

50,00 kn cijena bez PDV-a

Postupak podnošenja zahtjeva

Zahtjeve za usluge certificiranja je moguće podnijeti putem AKD RA ureda ili online. 

Postupak putem Registracijskih ureda (RA ured)

Zahtjeve za proizvode i usluge putem AKD RA, moguće je podnijeti:

Postupak se sastoji od 3 koraka:

  • Ispunjavanje zahtjeva za odabrani proizvod / uslugu (zahtjevi su dostupni ovdje)
  • Registracija ovlaštenom službeniku RA ureda, sa ispunjenim Zahtjev(ima), dokazom o izvršenoj uplati, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta (Osobna iskaznica ili Putovnica)
  • Preuzimanje Vaših certifikata

Online postupak

Za određene proizvode i usluge moguće je podnijeti online zahtjev putem ovih web stranica.

Za podnošenje online zahtjeva potrebno je posjedovati važeću karticu sa kID certifikatima.