Kvalificirani vremenski žig (Timestamp)

Osigurava vremensku neporecivost za elektroničke transakcije ili dokumente. Koristi se samostalno ili uz kvalificirani elektronički potpis kada je potrebno osigurati vremensku neporecivost trenutka potpisa dokumenta. 

AKD Timestamp

Naziv tarife
Minimalan broj upita
Cijena po upitu HRK
Minimalna mjesečna potrošnja HRK
Total: 0 kn

* Cijena bez PDV-a

Pošaljite Upit