Software development kit (SDK)

Jednostavan software za integraciju sa bilo kojim aplikacijama, kojima omogućava elektroničko preuzimanje osobnih podataka sa dokumenata i kartica, sve sukladno GDPR.

AKD SDK

Broj licenci od – do
Jedinična cijena HRK
Total: 0 kn
Gornja cifra predstavlja raspon cijena

* Cijena bez PDV-a

Pošaljite Upit